Aan de hand van de feiten, mijn gewaarwordingen en waarnemingen, de diagnose en prognose op basis van de Chinese Geneeswijze, bespreek ik samen met u een behandelplan.

Mijn advies is om na de intake, drie vervolgconsulten te plannen.

De consulten vinden initieel 1 x per week/twee weken plaats.

Na de drie consulten zal er een evaluatie plaatsvinden en eventueel zes herhalingsconsulten gepland worden. Deze consulten vinden afbouwend 1 x per drie weken/maand plaats.

Het totaal aantal consulten bedraagt gemiddeld 6 tot 9 consulten. Afbouwend naar 1 x per maand.

Als onderhoud (afhankelijk van uw klachten) kunt u rekenen op 1 a 2 consulten per jaar.