Chakra therapie is een geneeswijze die de harmonie tussen geest, gevoel en lichaam bevordert. Ieder mens houdt zich (on)bewust bezig met de eigen chakra’s: je sluit ze af of stelt ze open.

Chakra therapie richt zich op het bewust worden van je chakra’s, geeft inzicht in de betekenis van de 7 hoofdchakra’s en leert je ieder chakra gebruiken om energieker en evenwichtiger in het leven te staan.

Daarbij maakt chakra therapie gebruik van verschillende therapievormen om je te helpen op het juiste moment af te sluiten voor negatieve invloeden of juist open te stellen om bijvoorbeeld liefde toe te laten.

Om de chakra’s te openen en blokkades op te heffen zijn er verschillende mogelijkheden: zoals chakramassage, aromatherapie, meditatie, yoga, en kleurentherapie.

Wat is een chakra en hoeveel chakra’s zijn er?

Een chakra wordt vaak voorgesteld als een wielvormige draaikolk waarbinnen verschillende niveaus van bewustzijn elkaar kruisen of ontmoeten.

Het woord “chakra” komt uit het Sanskriet en betekent wiel of schijf.

We hebben allemaal zeven belangrijke chakra’s (hoofd chakra’s). Deze liggen langs de ruggengraat en zijn met elkaar verbonden. Dit kun je zien als een energiestroom die door alle leven en door het menselijk energiesysteem stroomt. Deze hoofdchakra’s vertegenwoordigen de zeven kleuren van de regenboog. Ze zijn de verbindende schakels tussen: lichaam en geest; verleden, heden en toekomst; geest en materie; hemel en aarde.

1e Chakra: Het Stuitchakra

Het wortel- of stuitchakra (rood) geeft basis en fundament en zorgt ervoor dat we stevig met de voeten op de grond staan. Het wortelchakra houdt verband met je thuis voelen en aanwezig zijn in situaties en in het hier en nu aanwezig zijn.

2e Chakra: Het Sekschakra

Het 2e chakra (oranje) staat voor emotie en seksualiteit. Functioneert het goed, dan kun je je emoties vrij laten gaan en uiten zonder (te) emotioneel te worden. Je staat open voor intimiteit en bent gepassioneerd en levendig. Je weet wat je wilt. Levensvreugde en creativiteit vinden de basis in dit chakra, net als een gezonde omgang met seksualiteit: hartstocht en emoties worden niet onderdrukt, maar geuit.

3e Chakra: De Zonnevlecht chakra

De Zonnevlecht (geel) is waarschijnlijk het bekendste chakra: misschien heb je de naam wel eens voorbij horen komen. In dit derde chakra staat het ego centraal. Hier draait het om zaken als wilskracht en zelfvertrouwen. Is je chakra open dan heb je genoeg zelfwaardering en kun je spontaan reageren. Je kunt gevoelens toestaan zonder er door te worden overspoeld.

hartchakra

4e Chakra: Het Hartchakra

Het hartchakra (groen) staat voor liefde, menselijkheid, geborgenheid en affectie. Als dit chakra open, is ben je meelevend en vriendelijk en in staat harmonieuze relaties aan te gaan. Liefde voor jezelf en je omgeving staan centraal in dit chakra. Het zorgt voor een liefdevol en ondersteunend contact met de ander.

5e Chakra: Het Keelchakra

Het zal je niet verbazen dat je jezelf met een goed geopend keelchakra (blauw) goed kunt uitdrukken. Dat geldt letterlijk, maar ook artistiek. Opkomen voor je eigen behoeftes valt hier ook mee samen. Dit chakra verbindt het hart met het voorhoofd en is dus de bemiddelaar tussen voelen en denken.

6e Chakra: Het 3e Oog

Het 6e chakra (violet) staat voor intuïtie en fantaseren, inzicht en voorstellingsvermogen. Ook alles wat niet binnenkomt via je 5 gebruikelijke zintuigen, maar via je 6e zintuig. Zoals helderziendheid. Dit chakra is de verbinding met de geestelijke wereld en intuïtieve kennis.

7e Chakra: Het Kruinchakra

Het laatste chakra verbindt de mens met zijn spiritualiteit en verlichting en zorgt een gevoel van diepe vrede en harmonie. Daarnaast versterkt het besef dat je deel uitmaakt van een groter geheel en geeft het een diep innerlijk vertrouwen dat er een hogere macht is die van ons houdt en ons altijd geeft wat wij nodig hebben.