INFORMATIE

Bij het eerste consult voor therapie dient u zich te kunnen legitimeren. 

Voor wie

De consulten zijn vanaf de leeftijd van 10 jaar: jong/oud, man/vrouw.

Contra-indicaties

Er zijn enkele contra-indicaties waarbij geen consult mag worden toegepast zoals bij: koorts, algemene infectieziekten, extreme vermoeidheid, ernstige ziekten, besmettelijke huidaandoeningen.

Echter in het algemeen geldt dat bij ziekte altijd een arts moet worden geconsulteerd.

Een natuurgeneeskundige behandeling komt niet in plaats van een medische behandeling. In geval van een ernstige ziekte verzoeken wij je om een arts of specialist te raadplegen. We houden je niet tegen om medicatie te gebruiken of een operatie te ondergaan. Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen gezondheid. Onze behandelingen kunnen hierop een aanvulling en/of ondersteuning zijn.

Zwanger

Bent u zwanger, meldt u dat dan alstublieft. In de eerste drie maanden van de zwangerschap wordt geen massagetherapie gegeven.

Verantwoording

De consulten kunnen op energetisch niveau grote veranderingen teweeg brengen, ze hebben invloed op de lichamelijke, emotionele en/of mentale toestand ten einde de gezondheid van u te verbeteren. Wij kunnen echter geen verantwoordelijkheid nemen voor mogelijk aan het consult toe te wijzen verstoringen van enigerlei aard.

HUISREGELS

Hygiëne en Kleding

Hygiëne vinden wij erg belangrijk,  wij houden ons daaraan en verwachten dat ook van u. Ondergoed dient aangehouden te worden.

Trek vooral makkelijk zittende losse kleding aan. Olivera TopZorg kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor olievlekken die op uw kleding terechtkomen.

Er mag niet gerookt worden binnen de praktijk

Olivera TopZorg is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van uw eigendommen

Accreditaties

Alle consulten die ik geef, heb ik gevolgd bij geaccrediteerde opleidingsinstituten. Dit zijn door de beroepsvereniging erkende instituten.

Annulering

Afzeggen van gemaakte afspraken is mogelijk tot 24 uur van tevoren.  Bij gebreke daarvan wordt 50%  van de gemaakte behandelingsafspraak in rekening  gebracht.

Aanwezige diploma’s en certificaten:

19-12-2013 Gelaatsdiagnostiek (Total Health) ;08-02-2014 Chinfood module 1 (Total Health); 09-04-2014 Therapeutische guasha (Total Health); 10-06-2014 Cupping (Total Health); 21-09-2014 HBO Medische Basiskennis, CPION geaccrediteerd (Total Health); 27-11-2015 Bi-syndromen en bantechnieken ((Total Health); 03-12-2015 Ontzuren en Ontslakken (Total Health); 09-12-2015 Chinese dermatologie (Total Health); 09-02-2016 Chinfood module 2 (Total Health); 30-03-2016 Chinese huisapotheek (Total Health); 19-04-2016 Chinfood module 3 (Total Health); 25-04-2016 Jing Flow, Natuurlijk door de overgang (Total Health); 19-05-2016 Chinese kruiden patentformules (Total Health); 2016 HBO Tuina massagetherapeut (3-jarig Total Health); 25-04-2017 Uitgebreide EHBO en BHV (Elitas).