De spiertesten worden zeer zacht en subtiel uitgevoerd met als doel het voelen van een energetische respons. Het gaat dus niet om de eigenlijke kracht van de spieren. Zowel lichamelijke als geestelijke problemen kunnen zich op bepaalde punten in het lichaam vastzetten in het celgeheugen en blokkades opwerpen.

Na het identificeren van de blokkades via het uitvoeren van de spiertesten is de volgende stap het corrigeren van deze blokkades. Dat kan op diverse niveaus, namelijk op lichamelijk, geestelijk en energetisch niveau, afhankelijk van de aard van het probleem. Hiervoor kunnen allerlei methodes worden ingezet; van het werken met voedingssupplementen tot het stimuleren van de acupunten en de meridianen.