Bij het eerste consult voor therapie dient u zich te kunnen legitimeren. 

Voor wie

De consulten zijn voor: jong/oud, man/vrouw.

Contra-indicaties

Er zijn enkele contra-indicaties waarbij geen consult mag worden toegepast zoals bij: koorts, algemene infectieziekten, extreme vermoeidheid, ernstige ziekten, besmettelijke huidaandoeningen.

Echter in het algemeen geldt dat bij ziekte altijd een arts moet worden geconsulteerd.

Zwanger

Bent u zwanger, meldt u dat dan alstublieft. In de eerste drie maanden van de zwangerschap wordt geen massagetherapie gegeven.

Hygiëne en Kleding

Hygiëne vind ik erg belangrijk, ik houd me daaraan en verwacht dat ook van u. Ondergoed dient aangehouden te worden.

Trek vooral makkelijk zittende losse kleding aan. Olivera Natuurgeneeskundige Praktijk kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor olievlekken die op uw kleding terechtkomen.

Verantwoording

De consulten kunnen op energetisch niveau grote veranderingen teweeg brengen, ze hebben invloed op de lichamelijke, emotionele en/of mentale toestand ten einde de gezondheid van u te verbeteren. Als therapeut kan ik echter geen verantwoordelijkheid nemen voor mogelijk aan het consult toe te wijzen verstoringen van enigerlei aard.

Accreditaties

Alle consulten die ik geef, heb ik gevolgd bij geaccrediteerde opleidingsinstituten. Dit zijn door de beroepsvereniging erkende instituten.

Cadeaubon

Een cadeaubon is in de praktijk verkrijgbaar en is een halfjaar geldig.

Annuleren

Afzeggen van gemaakte afspraken is mogelijk tot 24 uur van tevoren.  Bij gebreke daarvan wordt 50%  van de gemaakte behandelingsafspraak in rekening  gebracht.