Bij het eerste consult voor therapie dient u zich te kunnen legitimeren. 

Voor wie

De consulten zijn voor de leeftijd vanaf 10 jaar: jong/oud, man/vrouw.

Contra-indicaties

Er zijn enkele contra-indicaties waarbij geen consult mag worden toegepast zoals bij: koorts, algemene infectieziekten, extreme vermoeidheid, ernstige ziekten, besmettelijke huidaandoeningen.

Houd er rekening mee dat tussen een corona-vaccinatie en massagetherapie minimaal 10 dagen moet zitten.

Laat u een tattoo zetten, houd er rekening mee dat er dan minimaal 10 dagen tussen een consult voor massagetherapie moet zitten. 

Echter in het algemeen geldt dat bij ziekte altijd een arts moet worden geconsulteerd.

Zwanger

Bent u zwanger, meldt u dat dan alstublieft. In de eerste drie maanden van de zwangerschap wordt geen massagetherapie gegeven.

Verantwoording

De consulten kunnen op energetisch niveau grote veranderingen teweeg brengen, ze hebben invloed op de lichamelijke, emotionele en/of mentale toestand ten einde de gezondheid van u te verbeteren. Als therapeut kan ik echter geen verantwoordelijkheid nemen voor mogelijk aan het consult toe te wijzen verstoringen van enigerlei aard.

HUISREGELS

Hygiëne en Kleding

Hygiëne vinden wij erg belangrijk, wij houden ons daaraan en verwachten dat ook van u. Ondergoed dient aangehouden te worden.

Trek vooral makkelijk zittende losse kleding aan. Olivera TopZorg kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor olievlekken die op uw kleding terechtkomen.

Er mag niet gerookt worden binnen de praktijk

Olivera TopZorg is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van uw eigendommen

Accreditaties

Alle consulten die ik geef, heb ik gevolgd bij geaccrediteerde opleidingsinstituten. Dit zijn door de beroepsvereniging erkende instituten.

Cadeaubon

Een cadeaubon is in de praktijk verkrijgbaar en is een halfjaar geldig. Een cadeaubon kan NIET voor therapie met vergoeding van de zorgverzekeraar gebruikt worden. 

Annuleren

Afzeggen van gemaakte afspraken is mogelijk tot 24 uur van tevoren.  Bij gebreke daarvan wordt 50%  van de gemaakte behandelingsafspraak in rekening  gebracht.