DOSSIERVORMING

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat Olivera TopZorg een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die Olivera TopZorg, na uw expliciete toestemming, heeft opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Olivera TopZorgdoet haar best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat Olivera TopZorg:

 • zorgvuldig omgaat met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorgt dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Olivera TopZorg heeft als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Olivera TopZorg heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een  verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens afwezigheid.
 • Of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat Olivera Lifestyle & Coaching of onze administrateur, een factuur kan opstellen.

Als Olivera TopZorg vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal Olivera Lifestyle & Coaching u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

PERSOONSGEGEVENS DIE OLIVERA TOPZORG VERWERKT

Olivera TopZorg verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons versterkt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Olivera TopZorg verwerkt in het kader van de wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO):

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Verzekeringsnummer

PERSOONSGEVENS VAN KINDEREN

Olivera TopZorg begrijpt het belang van het bewaken van de privacy van kinderen. Om die reden verzamelen wij niet bewust persoonsgegevens van kinderen zonder de vereiste goedkeuring van hun ouders. Wij vragen kinderen onder de 16 jaar die bij het gebruik van onze online diensten hun persoonsgegevens willen achterlaten, om hun ouder of voogd dit te laten doen. Wij kunnen vragen om uw persoonsgegevens, zoals geboortedatum, voor doeleinden van leeftijdsverificatie en om geldende leeftijdsbeperkingen te handhaven.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • uw naam, adres en woonplaats
 • uw verzekeringsnummer
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling acupunctuur’
 • de kosten van het consult

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN

Olivera TopZorg gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website (www.Oliverapraktijk.nl) wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die Olivera TopZorg gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan hiermee de website geoptimaliseerd worden. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

BEVEILIGING GEGEVENS

Olivera TopZorg vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Olivera TopZorg passende beveiligingsmaatregelen genomen. Deze maatregelen houden o.a. in dat wij enkel werkzaamheden laten uitvoeren door bedrijven die zich binnen de EU bevinden en die aantoonbaar beveiligingsmaatregelen hebben genomen die passen binnen de hiervoor genoemde privacyregelgeving.

UW RECHTEN

U hebt het recht Olivera TopZorg te verzoeken om inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Hiervoor verwijzen wij u graag naar www.Oliverapraktijk.nl waar u de formulieren kunt vinden op basis waarvan u deze verzoeken aan Olivera TopZorg kunt richten.

Olivera TopZorg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Olivera TopZorg via: www.Oliverapraktijk.nl

Houten, 1 juni 2020

Petra van Buuren

Therapeut