(Telefonische) triage vragenlijst voor de behandeling:

Houdt u er rekening mee dat tussen een corona-vaccinatie en een behandeling voor massagetherapie minimaal 10 dagen moet zitten.

Het beleid dat ik volg is dat ik alleen cliënten in mijn praktijk toelaat waarvan ik met vrij grote zekerheid weet dat zij niet besmet zijn met het corona virus. Mede door deze informatie en aansluitende vragenlijst.

Ik zal u verzoeken om bij binnenkomst uw handen te desinfecteren. Handdoeken en ander afdekmateriaal, wordt door mij verzorgd en vervangen volgens de richtlijnen van het RIVM.

Maak alleen in uiterste noodzaak gebruik van het toilet, en was uw handen met de antibacteriële zeep daar aanwezig.

Met het retourneren van dit formulier verklaart u op de hoogte te zijn van deze richtlijnen en heeft u de vragen naar waarheid ingevuld. Mocht er tussen het invullen van dit formulier en uw afspraak, veranderingen in uw gezondheid optreden, kunt u contact opnemen en uw afspraak kosteloos annuleren.

  1. Heeft u een bevestigde corona infectie gehad?
  2. Heeft u het vermoeden dat u een corona infectie heeft gehad maar is niet bevestigd?
  3. Indien vraag 1 of 2 met ja beantwoordt: Bent u nu langer dan 24 uur klachtenvrij? 
  4. Bent u in aanraking geweest met een Coronapatiënt?
  5. Zo ja, was dat langer dan 14 dagen geleden? 
  6. Heeft u nu of afgelopen 24 uur één of meerdere symptomen zoals:

Verlies van reuk en smaak. Hoofdpijn. Kuchen. Hoesten of niezen. Vreemde vermoeidheid. Neusverkouden, loopneus of keelklachten. Benauwd gevoel, kortademig. Verhoging. Pijnlijke ogen. Diarree.

7. Heeft u huisgenoten/gezinsleden die nu of de afgelopen 14 dagen deze klachten hebben gehad?

8. Werkt u op een corona afdeling in een ziekenhuis of verpleeghuis?

9. Woont of werkt u in een verpleeghuis of in een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

10. Behoort u tot de risico groep van 70 jaar of ouder?